Juridiskie pakalpojumi

jurdisikie gramatvedibas pakalpojumi

Saviem esošajiem un topošajiem klientiem piedāvājam kvalitatīvus juridiskos pakalpojumus un konsultācijas. Sadarbojamies ar pieredzējušiem juristiem, kas palīdzēs jums dibināt jaunu uzņēmumu un sniegs ieteikumus, kā to izdarīt visātrāk un efektīvāk.

  • Komersantu dibināšana un reģistrācija
  • Biedrību un nodibinājumu dibināšana un reģistrācija
  • Kooperatīvo sabiedrību dibināšana un reģistrācija
  • Dibināšanas dokumentu un ar izmaiņām saistīto dokumentu sagatavošana
  • Komersantu un citu juridisko personu darbības reorganizācija, izbeigšana un likvidācija, tajā skaitā, maksātnespēja
  • Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna sagatavošana. Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas darbības veikšana
  • Līgumu sagatavošana un saistību izpildes uzraudzība
  • Citu dokumentu sagatavošana
  • Komercstrīdu risināšana
  • Interešu pārstāvība, tajās skaitā, valsts un pašvaldību iestādēs