Cenas

Grāmatvedības pakalpojumu cenu piedāvājums

Grāmatvedības pakalpojumu cenas tiek noteiktas pēc uzņēmuma darbības sarežģītības un ikmēneša darījumu apjoma. Norādītajām pakalpojumu cenām ir informatīvs raksturs. Katrā konkrētā gadījumā, iepazīstoties ar uzņēmuma dokumentiem un specifiku, cena var tikt koriģēta.

Pakalpojuma veids Cena taksācijas periodā bez PVN
Konsultācijas grāmatvedības jautājumos, ja noslēgts grāmatvedības pakalpojumu līgums bezmaksas
Grāmatvedības pakalpojumi:

 • 1-5 izejošie rēķini;
 • 1-5 ienākošie rēķini (LV, ES, trešās valstis);
 • darba algas 1-3 cilvēki;
 • 1-10 avansu norēķinu čeki;
50 – 80 EUR
 • 5-10 izejošie rēķini;
 • 5-15 ienākošie rēķini (LV, ES, trešās valstis);
 • darba algas 1-5 cilvēki;
 • 10-20 avansu norēķinu čeki;
90 – 150 EUR
 • 10-20 izejošie rēķini;
 • 15-30 ienākošie rēķini (LV, ES, trešās valstis);
 • darba algas 5-10 cilvēki;
 • 20-40 avansu norēķinu čeki;
150 – 300 EUR
Gada pārskata sastādīšana Vidējā 1 perioda grāmatvedības maksa
Atskaišu precizēšana grāmatvedībai neiesniegtu dokumentu dēļ 10.00

Atkarībā no klienta vajadzībām piedāvājam papildus maksas pakalpojumus:

Papildus maksas pakalpojumi Cena bez PVN, EUR
Grāmatvedības metodikas izstrāde no 80.00
Ikdienas maksājumu sagatavošana internetbankā no 30.00
Operatīvās bilances sagatavošana 50.00
“Nulles” jeb tukšo atskaišu nodošana 20.00
Ceļazīmes noformēšana 1 automašīnai 30.00
Statistikas pārskata sagatavošana 10.00
Reģistrācija PVN reģistrā 50.00
Personāllietu dokumentācija (rīkojumi, iesniegumi, darba līgumi) 7.00 par personu
Izejošo rēķinu izrakstīšana Pēc vienošanās
Finanšu analīze Pēc vienošanās
Naudas plūsmas pārskats un plānošana Pēc vienošanās

Lai noskaidrotu precīzu sava uzņēmuma grāmatvedības pakalpojumu cenu, sazinieties ar mums.