Grāmatvedības pakalpojumi

grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi – Pakalpojumu piedāvā augsti kvalificēti grāmatvedības speciālisti ar vairāk kā 15 gadus profesionālo pieredzi. Mēs uzņemamies pilnu atbildību par savu veikto darbu. Grāmatvedības sniegtie pakalpojumi ir civiltiesiski apdrošināti. Sniedzam grāmatvedības pakalpojumus gan uzņēmumiem, gan pašnodarbinātām personām. Ir gūta liela pieredze darbā ar nevalstiskām organizācijām – biedrībām, nodibinājumiem.

Veicam uzņēmuma grāmatvedības uzskaiti atbilstoši LR normatīvajiem aktiem:
 • saņemto un izrakstīto rēķinu un čeku pārbaudi un apstrādi;
 • bankas operāciju veikšanu;
 • darba algu uzskaiti;
 • pamatlīdzekļu uzskaiti;
 • atskaišu un deklarāciju sagatavošanu un iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā;
 • operatīvo pārskatu sagatavošana līzinga kompānijām un bankām;
 • vadības atskaišu sagatavošana uzņēmumu vadītājiem (naudas plūsmas pārskati, izmaksu analīze);
 • uzņēmuma datu datorizētu apstrādi un uzglabāšanu.
Veiksim Jūsu uzņēmuma grāmatvedības un lietvedības dokumentu sagatavošanu un uzskaiti:
 • uzņēmuma pārvaldes dokumentu noformēšana atbilstoši likumdošanai – iesniegumi, izziņas, rīkojumi, akti, līgumi un citi lietvedības dokumenti;
 • uzņēmuma personāla lietvedības kārtošana – darba līgumu, rīkojumu par atvaļinājumiem un komandējumiem sagatavošana.
Piedāvājam palīdzību grāmatvedības kārtošanā un atskaišu sagatavošanā pašnodarbinātām personām:
 • autoratlīdzību saņēmējiem;
 • zvērinātiem notāriem, advokātiem;
 • ārstu praksēm;
 • citām fiziskām personām, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji.

Piedāvājam iepriekšējo periodu grāmatvedības sakārtošanu, atskaišu labošanu un precizēšanu.

Sadarbojamies ar zvērinātu revidentu sabiedrību, kas var veikt uzņēmuma Gada pārskata revīziju.

Savā darbā izmantojam modernas biznesa programmatūras, tās ļauj mūsu klientiem piedāvāt plašu moduļu klāstu, kā arī virkni integrāciju, kā piemēram www.costpocket.com

“CostPocket” ir viena no vadošajām čeku atpazīšanas mobilajām lietotnēm. Pateicoties tās integrācijai biznesa vadības sistēmā, izmaksu dokumenti tiek ātri un ērti digitalizēti un to dati tiek automātiski importēti grāmatvedības programmā.

 • Papīra čekus vai rēķinus nofotografējiet, augšupielādējiet “CostPocket” lietotnē, un dati paši nonāks grāmatvedības sistēmā.
 • E-pastā saņemtus rēķinus pārsūtiet uz speciāli piešķirtu @costpocket.ee e-pasta adresi, un sistēma tos digitalizēs.