Grāmatvedības pakalpojumi:

  • maziem un vidējiem uzņēmumiem
  • nevalstiskajām organizācijām
  • pašnodarbinātām personām

Par Ekvilibro

Pakalpojumu piedāvā augsti kvalificēti grāmatvedības speciālisti ar vairāk kā 15 gadus profesionālo pieredzi. Uzņēmums ir saņēmis licenci ārpakalpojuma grāmatveža darbībai. Atbildības, godprātības, konfidencialitātes un profesionalitātes principu ievērošana ir galvenās vērtības sadarbībā ar klientiem. Mēs uzņemamies pilnu atbildību par savu veikto darbu. Grāmatvedības sniegtie pakalpojumi ir civiltiesiski apdrošināti.